Menu

Projekt „NIEWIDOCZNI”

Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne realizuje projekt mający na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Szczecina na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Projekt polega na fotografowaniu i przedstawianiu w pozytywnym świetle osób niedostrzeganych na co dzień: niepełnosprawnych, starszych, chorych.

W ramach projektu zrealizowano szereg zdjęć w różnych miejscach, z których 44 tworzą wystawę.

Autorzy wystawy:
Jadwiga Danak, Bodek Macal, Ewa Podlecka, Joanna Przepiera, Jolanta Raczyńska, Monika Więcław, Tomasz Seidler, Krzysztof Słowik oraz Mateusz Żabka.

Koordynator projektu: Piotr Wolski.

Projekt jest realizowany przy wsparciu środkami programu Społecznik 2018 finansowanego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

Wystawy:
31 sierpnia – 16:00 – 20:00, Plac Andersa
01 września – 11:00 – 18:00, Jasne Błonia