Menu

Członkostwo

CO MUSZĘ ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ CZŁONKIEM SZCZECIŃSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO?

Każda osoba powyżej 15 roku życia może zostać zarówno członkiem jak i sympatykiem naszego Towarzystwa. Aby stać się członkiem STF kandydat musi dopełnić następujących czynności:

  • podzielić się z Członkami STF swoją twórczością lub zainteresowaniami,
  • zapoznać się ze Statutem Towarzystwa oraz prawami i obowiązkami Członka STF zapisanymi w Statucie,
  • wypełnić oraz podpisać deklarację członkowską,
  • do deklaracji dołączyć dwa zdjęcia legitymacyjne do archiwum STF oraz legitymacji członkowskiej,
  • podpisaną deklarację oraz zdjęcia złożyć u Sekretarza Towarzystwa lub przesłać na adres STF,

Przystąpienie do Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego zobowiązuje członka do przestrzegania przepisów Statutu Towarzystwa oraz uchwał i postanowień Zarządu. Każdy nowo wstępujący członek, po trwającym 6 miesięcy okresie próbnym, otrzymuje legitymację członkowską oraz, na własne życzenie, imienny identyfikator.


 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na walnym zebraniu w 2015r. składka członkowska 01 stycznia 2016 r. wynosi 20 zł/mies. lub 200 zł wpłacane jednorazowo. Zachęcam do dokonywania wpłat, to dzięki nim możemy rozwijać naszą społeczną działalność.

Konto Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego: VW BANK POLSKA S.A 82 2130 0004 2001 0351 9295 0001

deklaracja  

 

Pobierz deklarację członkowską STF Pobierz Statut STF