Menu
Wystawa „Wiatr od morza – retrospekcja”

Wystawa „Wiatr od morza – retrospekcja”

Wystawa pod tytułem „Wiatr od morza – retrospekcja” podsumowująca biennale „Wiatr od morza” – salon fotografii artystycznej Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego

Wernisaż: sobota 11 lutego 2017 r., Trafostacja Sztuki przy ul. Św. Ducha, godzina 17:00. Ekspozycja wystawy do końca marca.

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami… Tak mogłaby zacząć się historia czterech odsłon biennale „Wiatr od morza”, salonu fotografii artystycznej. Temat i idę biennale zmaterializował jego pomysłodawca Jerzy Kosycarz, utalentowany i uznany fotografik, a sens konkursu zawiera się w słowach powieści „Wiatr od morza” Stanisława Żeromskiego.

Tak pisał o konkursie  jego komisarz, Timm Stütz: „Wiatr od morza” to „wiatr” przynoszący nam, to czego do dawna szukamy w nas samych, tego co chcielibyśmy odkryć, ukazać na nowo – ma być to „wiatr” naszych wyobrażeń. (…) A niedościgniona swoboda morza winna pobudzać nas do poszukiwania nowego, adekwatnego języka obrazu, który głęboko dotyka ludzi i pozwala im głębiej zrozumieć wartości życia… prowokując do… twórczej fantazji i osobistego zaangażowania”.

A tak naprawdę początkiem było zdobycie przez wspomnianego już Timma Stütza w 1984 roku Grand Prix konkursu XVI ifo scanbaltic 1984. Zostało ono przyznane przez Federację Stowarzyszeń Fotograficznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I wtedy szczecińscy fotograficy podjęli inicjatywę zorganizowania podobnego konkursu w Polsce.Pierwsza odsłona biennale odbyła się w 1985 roku i jej komisarzem został Andrzej Grabowiecki. Był to czas, w którym konkurs został odebrany jako współzawodnictwo fotografików uprawiających fotografię marynistyczną, co stało w sprzeczności z ideą „wiatru” niosącego „nowe”. Kolejny konkurs odbył się dwa lata później i jego komisarzem został Timm Stütz, podobnie jak i dwóch następnych edycji. W tamtym czasie biennale ugruntowało swój nowoczesny i może nawet awangardowy profil i stało w opozycji do szarości i nudy, szczególnie odczuwalnej w PRL, NRD, Rumunii, czy republikach ZSRR. Zawarte w temacie „wiatr” i „morze” stały się faktycznie punktem początkowym do autorskich rozważań na temat biennale. Fotograficy z różnych miejsc na świecie coraz sprawniej identyfikowali przesłanie tematu i podejmowali wyzwanie obrazowania wolnościowego zewu, który popychał ich do myślenia i fotografowania w nowy, odważny sposób.

Co ciekawe, druga połowa lat ’80 to czas dynamicznych zmian politycznych w bloku krajów, z których pochodziło najwięcej autorów. Trudno oprzeć się wrażeniu, że to właśnie fotograficy posługując się obrazem i przenośnią „wiatru od morza” przewidzieli wszystkie zmiany polityczne w środkowej i wschodniej części Europy.

Oglądając wystawę należy to wszystko uwzględniać i nie być zaskoczonym, że obok siebie wiszą prace o tematyce czysto marynistycznej i inne, obrazujące pełnię fantazji i kreatywności autorów.

„Wiatr od morza” – na te cztery odsłony salonu (1985, 1987, 1989 i 1991) napłynęło wiele zdjęć, z różnych stron globu (1985: 27 autorów z dwóch krajów, 1991: 218 autorów z 26 krajów). Konkurs miał wysoki poziom i oferował autorom zdjęć nie tylko radość współzawodnictwa, ale także cenne i ciekawe nagrody. A zwyciężać i zdobywać wyróżnienia oraz medale można było nie tylko generalnie w konkursie, ale także w różnych jego kategoriach, takich jak: „Przyroda” czy „Kultura”.

Szczecińscy fotograficy zrzeszeni w STF także zebrali laury w tym konkursie: Zbigniew Pajewski (1985), Elżbieta Stütz (1989) oraz Wojciech Jabłoński (1991). A największym sukcesem zbiorowym STF było w ogóle zorganizowanie tego salonu fotografii artystycznej, pozyskanie mecenasów oraz poświęcenie czasu i sił na czynności techniczne związane z konkursem – np.: opisywanie zdjęć, obrady jury, oprawianie i wieszanie wystaw, czy odsyłanie prac autorom.

Na wystawie znajdują się fotografie z wszystkich edycji biennale, które zostały odnalezione w obszernym archiwum STF. Prace zostały tak skomponowane żeby pokazać najważniejszych autorów i najciekawsze zdjęcia, jednocześnie tworząc spójną całość wystawową.

Wszystkie fotografie wykonano przy użyciu tradycyjnej technologii srebrowej, głównie na materiałach czarno – białych, ale także barwnych. Większość negatywów skopiowano na papierze barytowym. Dzisiejsza fotografika nie korzysta z tej technologii zbyt często…

Zapraszamy serdecznie do oglądania wystawy „Wiatr od morza – retrospekcja”!

Trafostacja Sztuki oraz Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne