Menu
Dąbscy Rybacy

Dąbscy Rybacy

27 wrzesień 2021r. godz. 18.00

To właśnie tego dnia i godzinie odbył się wernisaż fotografii pn. Dąbscy Rybacy. Zbieranie i niezwykle trudny dla mnie wybór oraz opracowanie materiału fotograficznego trwało od maja do można powiedzieć ostatnich godzin przed otwarciem wystawy. Był to dla mnie czas emocjonalnie bardzo aktywny. Generalnie dominowała radość ze skupieniem, choć pod koniec realizacji projektu było trochę napięcia, by w dniu wernisażu przemienić się w emocje związane z tremą i obawami jak zostaną przyjęte moje prace.

Trudno mi jako autorowi zdjęć oceniać je, wydaje się – nieobiektywnie – że zostały dobrze odebrane. Po oficjalnych przemowach i otwarciu wystawy nie śpieszyłem się na salę wystawową. Zależało mi na tym by goście w otoczeniu swych bliskich, znajomych i obcych swobodnie, bez mojej obecności mogli obejrzeć zdjęcia i podyskutować o nich. Dopiero po kilkunastu minutach wszedłem na salę. Jakże miło mi było gdy stojąc na uboczu zobaczyłem panującą tam atmosferę, atmosferę nieskrępowania i swobody w przebywaniu, oglądaniu i rozmowie. Tak jakby po latach spotkała się grupa dobrych znajomych i przyjaciół. Oczywiście rozmawiano o fotografii i to nie tylko tej, obecnej tu, ale i tej tam, gdzieś w pamięci czy taż mediach. Później koleją rzeczy pytano i mnie o konkretne zdjęcia, kadrowanie, ujęcia z tzw. pozycji żaby, sprzęt i warunki fotografowania.

Wernisaż, co moim zdaniem świadczy o jego dobrym klimacie zakończył się dopiero po 20. Tegoż samego dnia – żeby było jasne.

Chciałbym tu, w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim przybyłym na wernisaż a w szczególności: – Rybakom za to że przyjęli mnie na swe łodzie, łódki i przystanie. – Przyjaciółkom i Przyjaciołom z grona fotograficznego za.. za ZA!!

 

Bogusz Borkowski
W te dni, pół fotograf pół „rybak” a po całości trzecie wiosło w łodzi.

Projekt „Dąbscy Rybacy” został dofinansowany ze środków programu marszałkowskiego Społecznik 2019-2021